Vad vi erbjuder

Här följer en kort presentation av våra tjänster. Vårt kompetensområde är framförallt autism, ADHD och annan neuropsykiatri. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller vill veta mer.

Utbildning/föreläsning

Neuropsykiatrisk support erbjuder utbildningar inom området neuropsykiatri. Här följer några exempel på utbildningsteman (men vi skräddarsyr gärna utbildningar efter era behov):

• Teori om neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Kommunikation, bemötande och förhållningssätt
• Vardagsfungerande
• Exekutiva funktioner och konsekvenser i vardagen
• Problemskapande beteende
• Psykisk ohälsa och riskbeteende
• Neuropsykiatri och stress
• Kartläggning och analys
• Metoder, strategier och verktyg

Handledning och konsultation

Genom handledning fördjupar vi tillsammans med er kunskapen och ökar förståelsen för varför svåra situationer uppstår. Med fördjupad kunskap utvecklar vi ett gemensamt förhållningssätt och arbetar vidare med verktyg och strategier. Genom konsultation och praktisk rådgivning ger vi stöd riktat till individer och verksamheter.

Utredning

Neuropsykiatrisk support erbjuder utredning inom området neuropsykiatri, till exempel:

• Del i fyrkompetensutredning
• ADL-bedömningar

Föreläsningsbild Neuropsykiatrisk Support

Föreläsning på Örebro Universitet med tema: "Ett anpassat bemötande - en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos personer med autism".


Föreläsningsbild Neuropsykiatrisk Support

Föreläsning på Örebro Universitet med tema: "Ett anpassat bemötande - en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos personer med autism".