Om oss

Med vår kompetens vill vi bredda perspektiven och fördjupa kunskapen inom verksamheten. I vårt arbete utgår vi från grundliga kartläggningar och analyser för att sedan insatser ska bli verksamma och effektiva. Vår önskan är att öka kunskapen i samhället för att på sätt underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

user

Kristin Backman

Specialpedagog med fördjupning inom autism, ICDP och Mentaliseringsbaserade tekniker i samtal (MBT)

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa.

user

Elin Pettersson

legitimerad arbetsterapeut

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom daglig verksamhet, skola och habilitering.