Kartläggningsmaterialen kan beställas via mail till info@npsupport.se.
Kom ihåg att uppge Leveransadress, Fakturaadress, Ref nr/Organisationsnummer samt Namn och Telefonnr till mottagare.
Materialen kan även beställas via LäroMedia bokhandel, www.laromedia.se.


SKOLVARDAG (F - ÅK5)

Att skapa en fungerande skolvardag för både elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), lärare och vårdnadshavare kan vara en utmaning. Har man elever med ojämna förmågor och ett unikt sätt att fungera ställs det krav på lärare, arbetslag, personal inom elevhälsa, skolledning och skolmiljö. För att främja trygghet, tillit, utveckling och lärande har vi tagit fram en samarbetsbaserad modell för att få reda på elevens upplevelser, tankar och känslor. Det skapar möjligheter för dig som lärare och personal inom elevhälsan att tillsammans med eleven hitta lösningar och förbättringar i skolvardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med ordbildskort Screening, 28 st kort
• 1 st Ask med ordbildskort Intressen och motivationsingångar, 30 st kort
• 10 st Askar med Påståendekort områden, totalt ca. 200 st kort

Pris: 1650:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på SKOLVARDAG från Neuropsykiatrisk Support

SKOLVARDAG (F - ÅK5) - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till trygghet, tillit, utveckling och lärande.

SKOLVARDAG (ÅK6 - Introduktionsprogram gymnasiet)

Att skapa en fungerande skolvardag för både elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), lärare och vårdnadshavare kan vara en utmaning. Har man elever med ojämna förmågor och ett unikt sätt att fungera ställs det krav på lärare, arbetslag, personal inom elevhälsa, skolledning och skolmiljö. För att främja utveckling, lärande och psykisk hälsa har vi tagit fram en samarbetsbaserad modell för att få reda på elevens upplevelser, tankar och känslor. Det skapar möjligheter för dig som lärare och personal inom elevhälsan att tillsammans med eleven hitta lösningar och förbättringar i skolvardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med områdeskort Screening, 28 st kort
• 1 st Ask med kort Upptäcka förmågor och positiva egenskaper, 34 st kort
• 10 st Askar med Påståendekort områden, totalt ca. 200 st kort

Pris: 1650:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på SKOLVARDAG från Neuropsykiatrisk Support

SKOLVARDAG (ÅK6 - Introduktionsprogram gymnasiet) - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa.

STRESSORER I VARDAGEN (Ungdomar och vuxna med NPF)

Att skapa en balanserad vardag och få energin att räcka till är ofta en utmaning för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Stress är oftast inte detsamma som en fulltecknad vardag med massor av aktiviteter. Vår erfarenhet av att möta personer med NPF visar att stress istället uppstår som en obalans mellan individens resurser och de krav som situationen ställer. De flesta ungdomar och vuxna med NPF har lättare att ge information, berätta och beskriva sina tankar och upplevelser om de samtidigt ges möjlighet att använda visuellt självinstruerande material. Vi har därför tagit fram materialet STRESSORER I VARDAGEN. Det ökar möjligheterna för personer med NPF att identifiera och hantera stressorer i vardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 1 st Frågekort
• 3 st Kort med skala
• 1 st Ask med påståendekort Sinnesintryck, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Umgås med andra, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Planera och organisera, 34 st kort

Pris: 950:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på SKOLVARDAG från Neuropsykiatrisk Support

STRESSORER I VARDAGEN - ett material som hjälper ungdomar och vuxna med NPF att identifiera och hantera stressorer i vardagen.

Sagt av personal inom skolan

"Så enkelt men genialiskt."

"Så genomtänkt och användbart."

"Borde finnas i alla skolor."

"Elevernas röst blir verkligen hörd. Och de känner sig lyssnade på."


Sagt av elever

"Jag lär mig om mig själv."

"Det är lätt."

"Jag vill göra det här igen, ska vi i morgon?."

"Det känns som du förstår mig."