Kartläggningsmaterialen kan beställas via mail till info@npsupport.se.
Kom ihåg att uppge Leveransadress, Fakturaadress, Ref nr/Organisationsnummer samt Namn och Telefonnr till mottagare.
Materialen kan även beställas via LäroMedia bokhandel, www.laromedia.se.


SKOLVARDAG F - ÅK6 (Rev. 2019)

SKOLVARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Materialet är åldersanpassat och skapar möjlighet för elever att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika områden som är kopplade till elevens vardag i skolan. Det är först tillsammans med eleven vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda skolvardag. När vi har förstått och tagit del av detta kan vi också hitta gemensamma lösningar och förbättringar i skolvardagen.

SKOLVARDAG ger elever med NPF möjlighet att göra sin röst hörd och att vara delaktiga i samtalet, en nödvändighet för samarbete och gemensam problemlösning i skolvardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med ordbildskort Screening, 28 st kort
• 1 st Ask med ordbildskort Intressen och motivationsingångar, 30 st kort
• 10 st Askar med Påståendekort områden, totalt ca. 200 st kort

Pris: 1950:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på SKOLVARDAG från Neuropsykiatrisk Support

SKOLVARDAG ÅK7 - Introduktionsprogram gymnasiet (Rev. 2019)

SKOLVARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Materialet är åldersanpassat och skapar möjlighet för elever att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika områden som är kopplade till elevens vardag i skolan. Det är först tillsammans med eleven vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda skolvardag. När vi har förstått och tagit del av detta kan vi också hitta gemensamma lösningar och förbättringar i skolvardagen.

SKOLVARDAG ger elever med NPF möjlighet att göra sin röst hörd och att vara delaktiga i samtalet, en nödvändighet för samarbete och gemensam problemlösning i skolvardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med områdeskort Screening, 28 st kort
• 1 st Ask med kort Upptäcka förmågor och egenskaper, 22 st kort
• 10 st Askar med Påståendekort Områden, totalt ca. 200 st kort

Pris: 1950:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på SKOLVARDAG från Neuropsykiatrisk Support

KLARA VARDAG (Barn och ungdom)

KLARA VARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Materialet skapar möjlighet för barn och ungdomar att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika vardagssituationer och aktiviteter. Det är först tillsammans med barnet/ungdomen vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda vardag och när vi har förstått och tagit del av detta kan vi också gemensamt lösa problem som uppstår.

KLARA VARDAG ger barn och ungdomar med NPF möjlighet att berätta om och påverka sin egen vardag samt till ökad delaktighet.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med områdeskort Screening, 7 st kort
• 1 st Ask med kort Intressen, 30 st kort
• 7 st Askar med påståendekort Områden, totalt ca. 150 st kort

Pris: 1950:- exkl. moms + fraktkostnad

Kartläggningsmaterialet KLARA VARDAG (Barn och ungdom) kan endast beställas via mail till info@npsupport.se. Kom ihåg att uppge Leveransadress, Fakturaadress samt Namn och Telefonnr till mottagare.

Bild på KLARA VARDAG från Neuropsykiatrisk Support

KLARA VARDAG (Vuxen)

KLARA VARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter äldre ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Materialet skapar möjlighet för personer att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika vardagssituationer och aktiviteter. Det är först tillsammans med personen vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda vardag och när vi har förstått och tagit del av detta kan vi också gemensamt lösa problem som uppstår.

KLARA VARDAG ger personer med NPF möjlighet att uttrycka och påverka sin egen vardag samt bidrar till ökad autonomi och livskvalité.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med områdeskort Screening, 7 st kort
• 1 st Ask med kort Upptäcka styrkor, 23 st kort
• 7 st Askar med påståendekort Områden, totalt ca. 150 st kort

Pris: 1950:- exkl. moms + fraktkostnad

Kartläggningsmaterialet KLARA VARDAG (Vuxen) kan endast beställas via mail till info@npsupport.se. Kom ihåg att uppge Leveransadress, Fakturaadress samt Namn och Telefonnr till mottagare.

Bild på KLARA VARDAG från Neuropsykiatrisk Support

STRESSORER I VARDAGEN Ungdomar och vuxna med NPF

Att skapa en balanserad vardag och få energin att räcka till är ofta en utmaning för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Stress är oftast inte detsamma som en fulltecknad vardag med massor av aktiviteter. Vår erfarenhet av att möta personer med NPF visar att stress istället uppstår som en obalans mellan individens resurser och de krav som situationen ställer. De flesta ungdomar och vuxna med NPF har lättare att ge information, berätta och beskriva sina tankar och upplevelser om de samtidigt ges möjlighet att använda visuellt självinstruerande material. Vi har därför tagit fram materialet STRESSORER I VARDAGEN. Det ökar möjligheterna för personer med NPF att identifiera och hantera stressorer i vardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 1 st Frågekort
• 3 st Kort med skala
• 1 st Ask med påståendekort Sinnesintryck, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Umgås med andra, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Planera och organisera, 34 st kort

Pris: 950:- exkl. moms + fraktkostnad

Bild på STRESSORER I VARDAGEN från Neuropsykiatrisk Support